ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 1)

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 1)

0%
28

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 1)

1 / 20

ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആര്

2 / 20

ലക്ഷ്മി ഭായ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ

3 / 20

പരിഷ്കൃതവും അപരിഷ്കൃതവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം എന്ന 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

4 / 20

1857 ലെ കലാപത്തിന്ന് ആരയിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തത്

5 / 20

ഐഎൻഎയുടെ വനിതാ ബെറ്റാലിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

6 / 20

ജെയിംസ് ഹ്യൂസനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിൻറെ പേരിൽ മംഗൾ പാണ്ഡേയെ അറസ്റ്റു ചെയ്യാൻ ഉത്തരവ് നൽകിയതാര്

7 / 20

ഉത്തർ പ്രദേശിലെ പ്രധാന കലാപ കേന്ദ്രം ഏത്

8 / 20

താന്തിയാ തോപ്പി വധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം

9 / 20

1805 പട്ടാളക്കാർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ വസ്ത്രധാരണരീതിക്ക് എതിരായി നടന്ന കലാപം ഏത്

10 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിലെ കലാപകാരികളുടെ രഹസ്യം മുദ്ര എന്ത്

11 / 20

1857 ലെ കലാപത്തിന്ന് ഫൈസാബാദിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തത്

12 / 20

“ചപ്പാത്തി വിപ്ലവം” എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത്

13 / 20

ആക്ട് ഫോർ ദ ബെറ്റർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആക്ട് ഏത്

14 / 20

ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമ പ്രകാരം അവസാനമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട നാട്ടുരാജ്യം ഏത്

15 / 20

ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്ന് 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

16 / 20

വിപ്ലവകാരികൾ ആദ്യം പിടിച്ചെടുത്ത പ്രദേശം ഏത്

17 / 20

ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം പിൻവലിച്ചത് ആര്

18 / 20

താന്തിയാതോപ്പി മെമ്മോറിയൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ

19 / 20

ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ശിപ്പായി വാർ ഇൻ ഇന്ത്യ 1857-1858 എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര്

20 / 20

1857ലെ വിപ്ലവം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലെ ഇന്ത്യൻ സൈനികരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം എത്ര

Your score is

The average score is 55%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register