മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -19)

മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -19)

0%
1

ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് (ക്വിസ് – 2)

1 / 20

മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻറെ സാഹസങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന ഇബ്നു ബത്തൂത്തയുടെ കൃതി ഏത്

2 / 20

ഇൽത്തുമിഷ് യഥാർത്ഥ നാമം എന്ത്

3 / 20

ഹിന്ദുക്കളുടെ മേൽ ജസിയ എന്ന നികുതി ചുമത്തിയ ആദ്യ ഭരണാധികാരി ആര്

4 / 20

ഡൽഹിയിലേക്ക് രണ്ട് അശോകസ്തൂപങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന തുഗ്ലക്ക് സുൽത്താൻ ആര്

5 / 20

ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് ൻറെ ഭരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ‘തുഗ്ലക്ക് നാമ’ എന്ന കൃതി രചിച്ചത്

6 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ബഹാവുദ്ധീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്

7 / 20

ഡൽഹിയിലെ തുഗ്ലക്കാബാദ്, കോട്ട തുഗ്ലക്കാബാദ് നഗരം എന്നിവ നിർമ്മിച്ച ഭരണാധികാരി ആര്

8 / 20

ഖലീഫയുടെ പ്രതിപുരുഷൻ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി ആര്

9 / 20

1327-ൽ തലസ്ഥാനം ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റി. ദേവഗിരിയെ ദൗലത്താബാദ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത് ഭരണാധികാരി ആര്

10 / 20

ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികാരപരിധി ഉണ്ടായിരുന്ന ഡൽഹി സുൽത്താൻ ആര്

11 / 20

ഡക്കാൻ കലാപ സമയത്തെ തുഗ്ലക് ഭരണാധികാരി ആര്

12 / 20

നാണയ നിർമ്മിതികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്

13 / 20

പന്തൽ തകർന്നു വീണു മരിച്ച തുഗ്ലക്ക് സുൽത്താൻ ആര്

14 / 20

ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കിൻറെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്ത്

15 / 20

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ടോക്കൺ കറൻസി സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയതാര്

16 / 20

മൊറോക്കൻ സഞ്ചാരിയായ ഇബ്നു ബത്തൂത്ത ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള ഭരണാധികാരി ആര്

17 / 20

ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കിൻറെ ശവകുടീരം നിർമിച്ച ഭരണാധികാരി ആര്

18 / 20

ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ രാജവംശം ഏത്

19 / 20

മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് യഥാർത്ഥ നാമം എന്ത്

20 / 20

1351 സിന്ധിൽ വെച്ച് ജ്വാര ബാധയെത്തുടർന്ന് അന്തരിച്ച തുഗ്ലക്ക് ഭരണാധികാരി ആര്

Your score is

The average score is 45%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register