മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -2)

മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -2)

0%
2

വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം (ക്വിസ് )

1 / 20

വിജയ് നഗരത്തെ ‘ബിസനഗലിയ’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വിദേശ സഞ്ചാരി ആര്

2 / 20

കൃഷ്ണദേവരായരുടെ സദസ്സിലെ വിദൂഷകൻ ആര്

3 / 20

ഇന്ത്യയിലെ വാട്ടർലൂ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന യുദ്ധം ഏത്

4 / 20

മൊറോക്കൻ സഞ്ചാരിയായ ഇബ്നുബത്തൂത്ത വിജയനഗരം സന്ദർശിച്ച സമയത്തെ വിജയനഗര ഭരണാധികാരി ആര്

5 / 20

ഖുറാൻ കൈവശം വച്ചിരുന്ന വിജയനഗര ഭരണാധികാരി ആര്

6 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ കൃഷ്ണദേവരായരുടെ സദസ്സിലെ ആസ്ഥാന കവി ആര്

7 / 20

വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ തകർച്ചക്ക് കാരണമായ യുദ്ധം ഏത്

8 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ കൃഷ്ണദേവരായർ നിർമ്മിച്ച നഗരം ഏത്

9 / 20

1520-ഇസ്മയിൽ ആദിൽ ഷായെ പരാജയപ്പെടുത്തി റെയ്ച്ചൂർ കോട്ട പിടിച്ചെടുത്തത് ആര്

10 / 20

വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം സന്ദർശിച്ച റഷ്യൻ സഞ്ചാരി ആര്

11 / 20

തളിക്കോട്ട യുദ്ധം നടന്ന വർഷം

12 / 20

ആന്ധ്രഭോജൻ, അഭിനവ ഭോജൻ, ആന്ധ്രപിതാമഹൻ, കന്നഡ രാജ്യ രാമരമണാ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന താര്

13 / 20

ആന്ധ്ര കവിതയുടെ പിതാമഹൻ, തെലുങ്ക് കവിതയുടെ പിതാവ് എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

14 / 20

ഹംപിയിലെ ഹസാര രാമക്ഷേത്രം, വിരൂപാക്ഷക്ഷേത്രം എന്നിവ പണികഴിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി ആര്

15 / 20

പോർച്ചുഗൽ സഞ്ചാരികളായ ഡോമിംഗോപയസ്, ഡ്യൂററ്റ് ബാർബോസ എന്നിവർ വിജയനഗരം സന്ദർശിക്കുമ്പോയുള്ള വിജയനഗര ഭരണാധികാരി ആര്

16 / 20

തളിക്കോട്ടയുദ്ധ സമയത്തെ വിജയനഗര രാജാവ് ആര്

17 / 20

കൃഷ്ണദേവരായരുടെ സമകാലികനായിരുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

18 / 20

കൃഷ്ണദേവരായരുടെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിച്ച വൈഷ്ണവ സന്യാസി ആര്

19 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ കൃഷ്ണദേവരായരുടെ പ്രധാന കൃതികളിൽ പെടാത്തത് ഏത്

20 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ കൃഷ്ണദേവരായരുടെ പ്രധാന കൃതി ഏത്

Your score is

The average score is 50%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register