മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -7)

മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -7)

0%
7

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 7)

1 / 20

ബർദോളി ഗാന്ധി’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നേതാവ് ആര്

2 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡിയാത്രയെ “ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ്” എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്

3 / 20

റൗലറ്റ് ആക്ട് ഔദ്യോഗിക നാമം എന്ത്

4 / 20

1942 സെപ്റ്റംബറിൽ ഐ എൻ എ യുടെ ഒന്നാം വിഭാഗം രൂപീകരിക്കാൻ സഹായിച്ച രാജ്യം ഏത്

5 / 20

സൈമൺ കമ്മീഷൻ എതിരായുള്ള സമരത്തിൽ പോലീസ് മർദ്ദനത്താൽ മരണം കൈവരിച്ച നേതാവ് ആര്

6 / 20

നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനായും നിർത്തലാക്കിയ ദിവസം

7 / 20

രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഗാന്ധിജിയെ “അർദ്ധനഗ്നനായ ഫക്കീർ” എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്

8 / 20

ബംഗാൾ ബൗണ്ടറി കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ആര്

9 / 20

റൗലറ്റ് നിയമവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിൻറെ ഭാഗമായി നടന്ന സുപ്രധാന സംഭവം ഏത്

10 / 20

മാഹി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

11 / 20

സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

12 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡിയാത്രയെ വിപ്ലവത്തിന്റെ കിൻഡർ ഗാർഡൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പരിഹസിച്ചത്

13 / 20

മൈക്കിൾ ഒ ഡയറിനെ ഉദ്ധം സിംഗ് വധിച്ച വർഷം

14 / 20

ഗാന്ധിജി നിയമ പഠനം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിൽ മടങ്ങിയെത്തുകയും ബോംബെയിൽ രാജ് കോട്ടിലും അഭിഭാഷകനായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത വർഷം

15 / 20

ദ ലൈഫ് ഓഫ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആര്

16 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ നിരാഹാര സമരം ഏത്

17 / 20

ക്വിറ്റിന്ത്യ സമയത്തെ ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി ആര്

18 / 20

ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പാസാക്കിയ അവസാനത്തെ ആക്ട് ഏത്

19 / 20

ആരുടെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിക്കാനാണ് 1919 ഏപ്രിൽ 13ന് ജാലിയൻവാലാബാഗിൽ ജനങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടിയത്

20 / 20

1937 ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള വൈസ്രോയി ആര്

Your score is

The average score is 76%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register